Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm

Diyet Yapmanın Dehb Ye Faydaları Nelerdir?

5 Şubat 2011 tarihli Lancet yayını, Hollandalı ve Belçikalı araştırmacıların sınırlı bir diet uygulayarak DEHB semptomlarını önemli ölçüde azalttıklarını rapor etmektedir.

Bu teori, Feingold Kurumu (http://www.feingold.org) gibi dikkate değer gruplar tarafından uzun zamandır savunulmaktadır. Fakat bu çalışmalar ufak gruplarla ve sistematik olmayan verilerle sınırlı kalmıştır. Her ne kadar elde ettikleri bulgular merak uyandırsa da, hekimler ve işlenmiş yiyecek endüstrisinin muhalif saldırıları, bu sınırlı diet konusunu bastırmıştır.

Feingold ve diğer sınırlı dietin savunucuları, yiyeceklerdeki katkı maddelerinin bağışıklık sistemini etkileyip hiperaktivite, dikkat eksikliği; hatta egzama, astım ve mide-bağırsak gibi sorunlara sebebiyet verebileceğine değinmiştir. Gıdalardaki boya maddeleri ve hiperaktivite araştırmasının ışığında Britanya, belli koruyucuları ve gıda boyalarını kullanımdan kaldıracak adımlar atmıştır.

Lancet’de yayınlanmış araştırmanın finansmanı “Foundation of Child and Behavior”, “Foundation Nuts Ohra”, “Foundation of Children’s Welfare Stamps Netherlands” ve “KF Hein Foundation” tarafından sağlanmıştır. Araştırmacılar Hollanda’dan ve Belçika’dan toplam 100 çocuğu iki gruba yerleştirmiştir: bir gruba sınırlı diet uygulanırken diğer grubaysa yalnızca sağlıklı beslenme ile ilgili tavsiyelerde bulunulmuştur. Yalnızca tavsiye alan grup kontrol grubudur. Bütün çocuklar DEHB tanısı konmuş ve 4 ile 8 yaş arasında çocuklardır.

Çocuklara beş hafta boyunca sınırlı diet verilmiştir. Sadece pirinç, et, sebze, armut yemelerine ve su içmelerine izin verilmiştir. Daha sonra ek olarak patates, meyve ve buğday tüketmelerine de izin verilmiştir. Araştırmacılar bu esnada DEHB semptomlarını değerlendirmiştir.

Sonraki dört haftalık süreçte araştırmacılar, sınırlı diet grubuna işlenmiş gıdaları yeniden vermiştir. Seçilen gıdalar daha önceden vücuda ve bağışıklık sistemine olumsuz etkisi olduğu düşünülen gıdalardan seçilmiştir.

Dokuz çocuk sınırlı diet grubundan ayrılmıştır. Bu kayıp tüm çalışmalarda ortaktır. Sınırlı diet programını tamamlayan 41 çocuğun %78’inin DEHB semptomlarında azalma görülmüşken, kontrol grubundakilerde hiçbir değişim görülmemiştir. Değerlendirmeler 0-72 puan aralıklı DEHB semptom ölçeğine göre yapılmıştır. Yüksek puan daha şiddetli semptomları işaret etmektedir. Semptomlardaki ortalama azalma 24 puandır, bu değer kayda değer bir azalmadır.

Sınırlı diet uygulamasının neticesi olarak DEHB semptomlarında azalma görülmüş 30 çocuğa, sınırlı dietlerinin dışındaki gıdalar yeniden verilmeye başlanmıştır. Buna ‘zorlama testi’ denmektedir. Zorlama testi süresince 30 çocuğun 19’unda semptomların eski hâline döndüğü gözlenmiştir. Güçlü bağışıklık tepki vereceği düşünülen gıdalara olan hassasiyetin, zayıf bağışıklık tepki vereceği düşünülen gıdalardan daha olumsuz bir etkisi olmamıştır.

Araştırma yalnızca DEHB ile sınırlıdır; DEB için geçerli olup olmadığı bilinmemektedir. İkincisi, her çocuk sınırlı diete cevap vermemiştir. Cevap verenlerdeyse, hangi işlenmiş gıda diete geri eklenmiş olursa olsun, gıdalara verilen tepki aynı olmuştur. Ayrıca bu araştırma tasarımında kör kontrol grubu mümkün olmamıştır; ebeveynler çocuklarının gruplarını bilmekteydiler. Araştırmanın beklenen sonucunu da biliyordularsa, sonucun etkilenmiş olması mümkündür.

Pratiklik açısından da sınırlı dietin düzenli olarak uygulanması oldukça zordur. Fakat her ne kadar dietin DEHB semptomları üzerindeki etkisi açıkça ispatlanmamış olsa da, eğer çocuğunuz belli işlenmiş gıdaların dietinden çıkmasına olumlu cevap veriyorsa bu araştırma sizin gözleminizi destekler niteliktedir.  FACEBOOK YORUMLARI