Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm

Dehb, Otizm & Zorbalık

Araştırmalar, DEHB ve otizmi olan çocukların daha fazla zorbalık yaptığını göstermektedir.

Ambulatory Pediatrics dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, hem dikkat eksikliği veya DEHB olan, hem de otizmi olan çocukların diğer çocuklara göre zorbalık yapma ihtimalleri dört kat daha fazladır. Araştırmacılar bu çocuklara ‘zorba’ damgası vurulmaması gerektiğinin altını çizmektedirler.

Rochester, N.Y.’da Çocuk Enstitüsünde Ph. D. kıdemli araştırmacı Guillermo Montes, “Bu, otizmi olan çocuklardaki zorbalığı araştıran ilk ulusal temsilli araştırmadır. Otizmi ve DEB veya DEHB olan çocukların ebeveynlerinin çoğunluğu çocuklarındaki zorbaca davranışlardan endişelenmişlerdir, fakat henüz anlayamadığımız çok şey bulunmaktadır. Bu çocuklara zorba damgası bulması için çok erken” demektedir. “Bu çocukların doğru kanalize edilmesi gereken hapsolmuş enerjileri olabilir veya henüz fark edilmemiş altta yatan başka davranışsal veya tıbbi sorunlar olabilir.”

Araştırma, Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezinin yapmış olduğu 2003 Ulusal Çocuk Sağlığı Anketinden elde edilmiş bölünmüş verilere dayanmaktadır. Örneklemde, 6 ile 17 yaş arası 53,219 çocuk bulunmaktadır.

Konuyla alakalı olarak, araştırmacılar sadece otizmi olan çocukların daha yüksek oranda zorbalık yaptıkları sonucuna ulaşmamıştır. Zorbalık ancak DEB/DEHB otizmle birlikte bulunduğunda kayda değer bir oran olmaktadır. İki bozukluğun da olduğu çocuklarda sadece otizmi olan ve sağlıklı çocuklardan dört kat daha fazla zorbalık görülmüştür. Aynı zamanda otizmi olmayıp sadece DEB/DEHB olan çocuklardan da daha yüksek bir zorbalık oranı görülmüştür.

DEB/DEHB, otizmle bağlantılı sorunları olan çocukların neredeyse yarısında görülmektedir. Araştırma sayesinde sağlık çalışanları, ebeveynlerin bu zorbaca davranışları anlamalarına ve kontrol etmelerine yardımcı olabileceklerdir.

Makalenin diğer yazarı ve Rochester Medical Center Üniversitesinde Pediatri bölümünde yardımcı profesör olan hekim Jill Halterman, “Sağlıkçıların, hem otistik hem de DEHB olan çocukların ebeveynlerinin zorbalık ifadelerine dikkat etmeleri önemli” demektedir. “Bu çocuklar, semptomlarının şiddetine göre, davranışsal veya zihinsel sağlık uzmanları gibi ilave destek hizmetlerinden fayda görebilirler. Bu tarz hizmetlerden sivil toplum örgütleri veya daha geniş sağlık kanalları aracılığıyla yararlanılabilir.”  FACEBOOK YORUMLARI