Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm

Dehb Kızları & İntihar

Kızlar, İntihar ve DEHB
Yeni bir araştırma endişe verici ilişkiyi ortaya koymaktadır.

Journal of Consulting and Clinical Psychology dergisinin internet sitesindeki yeni bir araştırmaya göre, DEHB tanısı konmuş kızların diğer genç kadınlara göre intihar etme ihtimalleri dört kat daha fazladır.

Araştırmacılar, yaşları 6 ile 12 arasında değişen karışık 228 kızı toplamışlardır. %53 beyaz, %27 siyahî, %11 İspanyol ve %9 Asyalı olan bu grup, A.B.D. toplumunun gerçek bir kesitini ortaya koymaktadır.

Araştırma, California Üniversitesi, Berkeley araştırmacıları tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar yalnızca genç kadınlar olarak intihara meyilli olmalarını değil, aynı zamanda genç kızların—özellikle de erken dürtüsellik belirtileri gösterenlerin, ilerleyen yaşlarında kendilerine zarar verme ihtimallerinin 2 ve 3 kat arasında daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Dahası, bu kızlar DEHB semptomlarını yaşamaya devam etmektedirler ve psikolojik hizmetlere daha fazla başvurmaktadırlar.

Stephen Hinshaw, Berkeley’de bir psikoloji profesörü, bir dergi yazısında, “Yetişkinliğe geçiş sırasında, DEHB kızlar için gelecek psikolojik sorunların belirtisi olabilir.” demektedir. “Bulgularımız, DEHB’nin kızlarda özellikle şiddetli ve toplumsal sağlık için ciddi olduğu düşüncesini desteklemektedir.”

Araştırmacıların ilk değerlendirmesine göre 140 kızda DEHB olduğu gözlenmiştir. DEHB olan kızlar gruplara ayrılmıştır: 47 tanesi DEHB-dikkatsiz olarak nitelendirilmiştir. Bu DEHB tipi, kızların odaklanmada zorluk çektikleri ama sessizce yerlerinde durabildikleri anlamına gelmektedir. Kalan 93 kız DEHB-karma tipidir. Karma tip, bu kızların hiperaktivite, dürtüsellik ve dikkatsizlik semptomlarının birleşimine sahip olmaları demektir. DEHB olmayan grupsa kontrol grubu olarak kullanılmıştır.

Bu araştırmanın temeli ilk değerlendirmenin ardından uzun-süreli devam etmektir. Araştırmacılar 5 ve 10 sene sonra kızlarla tekrar görüşmüşlerdir. Kızların %95’i on sene sonra yine çalışmaya katışmışlardır. 10 sene sonrasında, yaşları 17 ile 24 arasında değişmektedir.

Araştırmacılar kızların hayatlarıyla ilgili; madde kullanımı, depresyon, genel hayat sorunları, kendine zarar verme, intihara teşebbüs, akademik durum/başarı ve nöropsikolojik durum gibi detaylı bir analiz yapmışlardır.

Sonuçlar:

  • DEHB-karma grubundan kızların %22’si son 10 sene içinde en az bir kere intihara teşebbüs etmişlerdir.
  • DEHB-dikkatsiz grubundan kızların %8’inin ve DEHB olmayan kızların %6’sının sonuçları aynı çıkmıştır.
  • Üç gruptaki kızlarda da madde kullanımıyla ilgili bir farklılık görülmemiştir.
  • DEHB-karma grubundaki kızların kendilerine zarar vermeye daha yatkın olduğu görülmüştür. Bu kızların %51’i kendilerine çizik, kesik atmış, kendilerini yakmış veya kendilerine vurmuşlardır. Öte yandan, DEHB-dikkatsizlerde bu oran %29 iken DEHB olmayanlarda %19’dur.

Hinshaw, “Kızlardaki ve kadınlardaki DEHB, içselleştirme ve hatta kendine zarar verme davranışlarında yüksek risk taşımaktadır.” demektedir. “DEHB-karma grubundaki kızların daha dürtüsel ve dolayısıyla hareketleri üzerinde daha az kontrolleri olduğunu biliyoruz, bu da bu üzücü bulguları açıklamaya yardımcı olabilir.”

Araştırma DEHB ile kendine zarar vermek veya intihar arasındaki ilişkinin verilerini sunsa da, bir neden-sonuç ilişkisi kuramamaktadır. Fakat DEHB olan kızların ailelerine bir uyarı niteliği taşımaktadır.  FACEBOOK YORUMLARI