Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm

Doğum Öncesi Civaya Maruz Kalma Dehb İle Bağlantılı Olabilir

Anneler, yediklerinize dikkat edin

Çevremizdeki kirlilikten hepimiz endişe duyarız. Temiz su içmek,temiz hava solumak ve toksin içermeyen yiyecekler yemek isteriz. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 8 Ekim tarihinde internette yayınladığı araştırmada başka bir olası soruna değinmektedir: balıklardaki civa. Araştırma, çocuk bekleyen annelerin ne kadar civaya maruz kaldığı ve çocukların 8 yaşlarındaki DEHB belirtileri arasındaki bağı incelemektedir. Civanın sinir sistemini etkilediği bilinmektedir.

Civa ve DEHB arasındaki olası bağı inceleyen diğer araştırmalar gibi, Dr. Susan Korrick bu araştırmanın da “civa tüketimi ve balık yemenin yararları konusundaki endişeleri arttırdığını” belirtmektedir. Korrick araştırmanın ortak yazarlarındandır ve Harvard Tıp Fakültesiyle Brigham ve Women’s Hastanesinde yardımcı profesördür. Korrik ve ekibi civaya daha çok maruz kaldıkça DEHB semptomlarının arttığını gözlemlemiştir. Fakat daha çok balık tüketmek de – civanın temel kaynağı – riski azaltmaktadır.

Korrick, “Ne kadar civaya maruz kaldığınız ne kadar balık yediğinize eşit değil” demektedir. “Toplum sağlığı için çıkardığım sonuç balık yemenin faydalı olduğu, ama civa oranı düşük balıklar yemeye çalışılmasıdır.” Civaca zengin balıklar arasında kılıçbalığı, köpekbalığı ve taze ton balığı gibi balıklar vardır. Civaca fakir balıklar arasında da somon, mezgit, karides ve morina balığı vardır.
Korrick, 1993 ve 1998 seneleri arasında doğmuş New Bedford, Mass. bölgesinden 8 yaşındaki çocukların verilerini incelemiştir. New Bedford, Massachusetts’in sahilinde bulunan ve balık tüketiminin yüksek olduğu bir toplumdur. Balık tüketimi de civanın insan için temel kaynağıdır. Korrick’in ekibi, doğum öncesi rahimde maruz kalınan yüksek miktarda civanın çocuğun ilerleyen yaşlarında davranışsal sorunlara yol açıp açmadığını araştırmıştır.

Araştırmacılar çocuklara test yapıp öğretmenlerin raporları değerlendirilmiştir. Varılan sonuca göre, doğum öncesi en yüksek civa seviyelerine sahip annelerin çocukları %40-70 arası davranışsal sorunlar göstermeye daha meyillidir.

Tasarımı sebebiyle araştırma kusurludur. Önceki araştırmalarda bağ görülse de, bu araştırma civanın davranış bozukluklarına veya DEHB’e direkt etki ettiğini ispatlamamaktadır. Ayrıca araştırmaya katılan çocuklarda DEHB tanısı yoktur, yalnızca DEHB semptomlarına bakılmıştır. Yine de her ihtimale karşı civa tüketimine dikkat etmekte yarar vardır.  FACEBOOK YORUMLARI