Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm

Dehb Tanısı ve Yaş

DEHB teşhisi gereğinden fazla mı konuyor?
British Columbia Üniversitesi tarafından 11 yıl süresince gerçekleştirilmiş ve Canadian Medical Association’da yayınlanmış olan araştırmaya göre sınıftaki en küçük çocuklara DEHB tanısı konma ihtimali daha yüksektir. BCÜ araştırmasının finansmanı Kanada Sağlık Araştırmaları Enstitüsü ve British Columbia Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanmıştır.
Araştırma, Amerikalı araştırmacıların sonuçlarına benzerdir [Journal of Health Economics’den Todd Elder (Elder ve ark. The importance of relative standards in ADHD diagnoses: Evidence based on exact birth dates. Journal of Health Economics, 2010; DOI: 10.1016/ j.jhealeco.2010.06.003)]. Amerikalı araştırmacılar meta-analiz yapmışlardır; örneğin önceki araştırmaların verilerini çalışıp, kendilerinden büyük olan öğrencilere nazaran daha küçük olan öğrencilere daha sık DEHB tanısı konduğu sonucuna ulaşmışlardır.
1 Aralık 1997 ve 30 Kasım 2008 seneleri arasında Kanadalı araştırmacılar, yaşları 6 ile 12 arasında 937,943 öğrenciyi takip etmişlerdir. Okula başlama yaş sınırının 31 Aralık olduğu bir eyalette konumlanmışlardır. Ocak doğumlu çocuklara nazaran Aralık doğumlu çocuklara %39 daha fazla tanı konduğu ve %48 daha fazla DEHB tedavisi gördükleri gözlemlenmiştir. Elbette bu birçok okuyan çocuğa yanlış tanı konduğu ve yok yere ilaç verildiği konusunda endişe uyandırmaktadır.
CBC Haber ile yapılan bir röportajda araştırmanın başyazarı Richard Morrow, “Çocukların göreceli olgunlukları tanıyı etkiliyor, yani başka bir deyişle, daha küçük çocukların daha az olgun olmaları onlara daha kolay tanı konmasına neden oluyor; biz de bazen olgunluk azlığının DEHB’in bir nöropsikolojik bozukluk semptomu olarak yanlış değerlendirildiğini düşünüyoruz” demiştir. Morrow, British Columbia Üniversitesinde Tedavi Bilimleri Girişiminde bir sağlık araştırma analistidir.
Bir basın açıklamasında Morrow demiştir ki: “Araştırmamıza göre daha küçük, daha az olgun çocuklara yanlış tanı konuluyor ve yanlış tedavi uygulanıyor. Çocukları gereksiz tanıların ve ilaçların zararlarından korumamız önemlidir.”
Olasılıklar çok geniş. İlaç tedavisine ihtiyacı olmayan çocukların uzun dönemli ilaç kullanımlarının sonuçları araştırılmamıştır. DEHB tanısı konmuş daha az olgun çocuklara aileleri ve öğretmenleri tarafından farklı davranılmaktadır, bu da etkisiz bir öğretime ve ebeveynliğe sebep olabilmektedir. Olumsuz bir öz algıya ve sosyal sorunlara da sebep olabilmektedir.
Araştırmacılar, DEHB değerlendirmesinde çocuğun yaşının sınıftakilerle karşılaştırmasının da bulunması gerektiğini savunmaktadırlar. Ebeveynlik ve okul dışı davranışlar da hesaba katılmalıdır.
BCÜ araştırmasının finansmanı Kanada Sağlık Araştırmaları Enstitüsü ve British Columbia Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanmıştır.  FACEBOOK YORUMLARI