Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm

Bodywave Teknolojisi Beyin Dalgaları Monitörü

Nöronlar

Beyin, milyarlarca nörondan oluşmaktadır. Nöronlar büyük ölçüde otomatik ve bilinçsiz beyin fonksiyonlarından sorumludur. Nöronlar aynı zamanda elektroensefalografi ya da EEG ile ölçülen beynin elektriksel yükünün kaynağıdır.
Nöronlar çok küçük, kendi elektrik yükleri de azdır. Nöronun elektriksel yüküne kendi kutuplaşması neden olur. Nöronun içinde, çeperinde negatif iyonlar, dışında pozitif iyonlar vardır. Enzimler, iyonları, nöronların çeperleri arasında pompalar. Nöronların çeperleri arasında iletilen iyonlar, aksonlar arası iletilen ve aksiyon potansiyeli olarak bilinen ayrık elektik sinyalleri yaratır. Akson, elektrik akımının geçtiği ana kablo olarak düşünülebilir. Akson, bir yalıtkan görevi gören miyelin kılıfla kaplıdır. Aksiyon potansiyeli, sinir hücresi uçlarına ulaştığında, iki nöron arasında küçücük bir boşluk demek olan sinaptik çatlaklar içine nötotransmitterlerin salınmasına sebep olur. Bir sinapsın nörotransmiterlerin komşu nöronları canlandırması ya da söndürmesiyle oluşur. Böylece, bir nöron dendriti içindeki akımlardan başlatılan beynin elektriksel aktiviteleri, akson içinden aksiyon potansiyeli olarak geçer ve komşu nöronların ya canlanmasına yada inhibite olmasına sebep olurlar.
İşte, iyonların birbirini etkilemesinin basit bir yolla düşünülmesi: Birçok çocuk domino taşlarını dikey olarak dizer, bir sıra oluşturur ve ilk dominoya dokunarak bir zincirleme reaksiyon başlatır. Bu işlem, nöronlar arasında topluca oluştuğunda buna yoğunluk iletimi denir. İlk nöron nörotransmitterlerini ateşlediğinde (bunu topu atan beyzbol oyuncusu olarak düşünün), bu sinapslara bitişik olan nöron dendritlerinde bir alıcıyı-reseptörü (bunu topu tutan beyzbol oyuncusu olarak düşünün) aktif hale getirir. Bitişikteki nörona son sinaptik nöron denir. Nörotransmitterler bir reseptörle birleşince, son sinaptik nöronun gövdesinde ya da dendritinde elektrik akımına sebep olur. Sonra, bir tek nöronun gövdesindeki ve dendritlerindeki binlerce son sinaptik akımlar, nöronda aksiyon potansiyeli oluşturmak için toplanır. Sonra bu nöron, diğer nöronlarda sinapslar oluşturur, bu domino reaksiyonunda olduğu gibi böyle devam eder. Domino etkisi oluştuğunda, bir nöronun bitişik nörondan aksiyon potansiyeli yoluyla nörotransmiter almasıyla, komşu nöronlar kendi iyonlarını hücrenin dışındaki sinaptik boşluğa salarak cevap verir. Tabiî ki bu, çok küçük bir zamanda çok küçük miktarda elektrik yayan işlemdir. Ancak, aynı anda bir çok post sinaptik nöronlardan gelen aynı yüklü iyonlar birbirini ittiğinde ve bu bunlar domino dizileri gibi sıralandırılmışlarsa, nöronlar, komşularını kıvılcımlandıran bitişik nöronları dürter. Bu dalga yoğunluk iletiminin ürünüdür. Yoğunluk iletimi dalgası, bir futbol stadyumunda seyircilerin oluşturduğu meksika dalgasına benzer. Yoğunluk iletimi tarafından oluşturulan dalga, futbol fanatiklerinin yarattığı izdiham gibi, elektronların oluşturduğu dalgadır. Eğer bu dalga, iskeletten vücudun dış yüzeyine taşınabilecek kadar güçlü olsaydı, metalden ve ya iletken plastikten yapılan alıcıların(sensör) elektronları itilir ve ya çekilebilirdi. İki sensörün arasındaki itme farkına voltaj denir. EEG cihazı, zaman içinde sensörler arasından geçen voltajı kaydeden karmaşık ve çok hassas bir voltmetredir. Voltaj alanları uzaklığa göre azaldığı için, EEG aktivitelerinin kaydedilmesi günümüze kadar sanal olarak imkansızdı.
BodyWave® ve EEG İzleme Paradigması

Yakın geçmişe kadar, kafa derisinden başka yerden EEG izlemesi mümkün değildi. EEG’nin beyin dalgalarını okuyabilmesi için tek bir sinir hücresinin değil, binlerce hatta milyonlarcasının senkronize bir şekilde elektrik akımını iletmesi gerekmektedir. Eğer sinir hücreleri aynı senkronu yakalayamazsa, sensörler herhangi bir akım okuyamayacaktır. Bu durumda, akımları, kaynağı olan kafadan bile okumak mümkün değildir.
EEG’nin yakaladığı beyin dalgaları, kafa derisine yakın olduğu için korteksdeki hücrelerden okunmaktadır. Beyin dalgaları geniş alanlara dağıtılır. BodyWave tarafından ölçülen alan dendritik aktivitenin ve post-sinaptik aktivitenin üretildiği alan olarak düşünülür. Beyin dalgalarının geniş alanlara iletilebilmesi de kafadan uzak yerlerden ölçülebilmesi demektir.
BodyWave için beyin dalgaları alanlarının lokal ya da dağınık olması gerekli değildir. BodyWave, beyni, bir radyo istasyonun sinyallerini yayınladığı gibi enerjisini bütün vücuda yayan bir enerji alanı olarak görür. Sofistike bir şekilde tasarlanmış bir yazılım ve donanımla bu enerjileri Bluetooth yardımıyla bir bilgisayar ekranına aktarır. Bu ileri teknoloji, vücudun herhangi bir yerine yerleştirilmiş sensörler sayesinde sinir hücreleri ağının aktivitelerini, bir ağ aktivitesi olarak resmeder. Deri vücudumuzun en geniş organıdır. İnsan vücudu %70 su ve tuzdan oluşur, yani çok iyi bir iletken.
Beyin dalgalarının vücudun herhangi bir yerinden ölçülebilmesi, BodyWave için bazı sınırlılıklar getirmektedir. Topografik beyin haritalaması için uygun değildir. Ancak BodyWave’i rahatlama, dikkat eğitimi, stres azaltma gibi uygulamalarda kullanmak çok uygundur. Rahatsız edici, kafa setlerinin beyin dalgalarını okumak için kullanılmaması demek BodyWave’in en yüksek performans için ya da başka cihazlarla birlikte kullanmak için hatta kalabalık bir trende oturarak kullanmak için daha kullanışlı olması anlamına gelir.

BodyWave® ve EEG Dalgaları

BodyWave beyindeki beyin dalgası olarak adlandırılan elektrik akımlarını ölçer. Beyin üzerine araştırmalar yapan bilim insanları, beynin birbirinden farklı üç veya dört farklı hızda beyin dalgası ürettiğini buldular. Bu beyin dalgaları eş zamanlı ve benzer kombinasyonlarla üretilmesine rağmen kişinin bilinç durumu o anki güçlü olan frekansa bağlıdır. Uyku sırasında beyin, baskın delta dalgaları üretir. Gündüz hayale daldığımızda ya da uyku bastırdığında delta dalgalarından biraz daha hızlı olan teta dalgaları üretilir. Beyin sakinken ve herhangi bir şeye odaklanmamışken biraz daha hızlı olan alfa dalgaları üretilir. Son olarak, beyin odaklanma gerektiren bir etkinliğe aktif olarak dahil olunca beyin dalgaları içinde en hızlı frekansa sahip olan beta dalgaları üretilir.  FACEBOOK YORUMLARI