Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm

Disleksi Testi Nedir? Nasıl Yapılır?

Genel Bakış

  • Okumayla ilgili farklı becerilerdeki disleksi için farklı testler.
  • Bu becerileri çözümleme ve okuduğunu anlama gibi becerileri içerir.
  • Disleksiyi test etme bütüncül değerlendirmenin bir parçası olarak yapılmalıdır.

Çocuğunuzun disleksi olabileceğini düşünüyorsanız, bu konuda emin olmanızı sağlayacak tek bir yol vardır. Çocuğunuzu bütüncül değerlendirmenin bir parçası olarak disleksi için teste girmesini sağlamalısınız. Disleksiyi test etme çocuğunuzun okumada zayıf yönlerini tanımasını sağlayacaktır (Değerlendirici oyunda olabilecek diğer dil ve işlemleme konularını da test etmesi gerekmektedir).

Disleksi tanısında değerlendirilebilecek bazı beceri örnekleri şunlardır:

  • Sesbilgisel (Fonolojik) farkındalık
  • Çözümleme
  • Akıcı okuma ve okuduğunu anlama
  • Hızlı İsimlendirme (nesneleri)

Disleksi testlerine gelince, her bir beceriyi ölçebilen birden fazla test mevcuttur. Kullanılan test değerlendirmeyi yapan kişiye göre değişecektir. Disleksi değerlendirmesinde kullanılan 4 tane test türü ve her teste ait örnekler aşağıda verilmiştir.

Fonolojik Farkındalığı Değerlendiren Disleksi Testi

Örnek: Fonolojik Farkındalık (testin ölçtüğü becerinin adı olduğu gibi ayrıca testin adı da budur)

İçeriği benzer testler: Woodcock-Johnson III Sesleri Birleştirme Alttesti (WJ-III), Fonolojik Süreçler Kapsamlı Testi; NEPSY-II Fonolojik İşlemleme Alt testi

Neyi Ölçer: Çocuğun sesleri ayırt etme ve onlarla çalışma yeteneğini.

Neden önemlidir: Fonolojik farkındalıkta eksiklik/zorlanma disleksinin anahtar belirtilerindendir. Bu yüzden fonolojik işlemleme becerileri okuma becerilerinin temelidir. Dolayısıyla çocuklarda okuma yeteneğinin iyi bir göstergesidir.

Nasıl yapılır/çalışır: Değerlendirici çocuğunuzdan sesleri birleştirmesini ve kelimeleri bölmesini ister. Örneğin; çocuğunuza kedi kelimesinin ilk hecesini çıkarıp kelimenin kalanını söylemeniz istenebilir.

Ya da değerlendirici "pen"...."re" deyip çocuğunuzdan ortadaki heceyi tamamlamasını isteyebilir. Ortadaki sesler/heceler en zordur. Daha küçük çocuklara testte daha kolay kelimeler verilir. Çocuklar büyüdükçe kelimelerin daha fazla hecesi olur ve zorluk derecesi artar.

Çözümlemeyi Değerlendiren Disleksi Testi

Örnek: Kelime Okuma Yeterliliği Testi-2 (TOWRE-2)

İçeriği Benzer Testler: WJ-III Kelime Tanıma ve Kelime Girişimi alt testleri; Wechsler Bireysel Zeka Testi (WIAT-III) Kelime Okuma ve Yalancı Kelime Çözümleme alt testleri.

Neyi Ölçer: Kelimeleri hızlı ve doğru bir şekilde çözümleme yeteneği. Ayrıca yakın kelimeleri tanıma yeteneğini de içerir.

Neden önemlidir: Küçük çocuklar gerçek seviyelerinin aşağısında okuyor gibi görünebilirler. Bunun sebebi ses bilgisi kurallarını uygulamanın yerine kelimeleri ezberleme olabilir.

Nasıl Çalışır: Değerlendirici çocuğunuza gerçek ve anlamsız (sahte) kelimeleri yüksek sesle söyletir. Anlamsız kelimeler gerçeklerine benzer ama hiçbir anlamı yoktur. Örneğin; nuyo (oyun), kulo (okul). Anlamsız kelimeleri çözümlemek kelimeleri seslendirmek için harflerler sesleri eşleştirme kurallarını uygulama yeteneğini test eder.

2018 | dikkat | Küçük

Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlamayı Değerlendiren Disleksi Testi

Örnek: Kapalı Sesli Okuma Testi (GORT-5)

İçeriği Benzer Testler: WJ III Paragraf Anlama alt testi ve WIAT-III Okuduğunu Anlama (kavrama için); WJ III Akıcı Okuma alt testi ve TOWRE-2 (akıcılık için)

Neyi Ölçer: Çocuğunuzun bir paragrafı ne kadar doğru ve akıcı bir şekilde sesli okuduğunu ve okuduğu parçayı anlamasını ölçer.

Neden önemlidir: Kelimeleri çocuklara yalnız başına okutmak yerine, okuduğunu anlama testleri kelimeleri bir bağlamda okumayı gerektirir. Bu onların "gerçek" okuma yeteneğini ölçer.

Bazı çocuklar okul testlerinde kendi seviyesinde okuyabilir gibi gözükür. Ancak bu testler bazen çocukların kelimeleri çözmelerine okuduklarının ne anlama geldiğine resimlerle yardım edebilir. Günlük yaşamda okuma yapıldığında, bu tür verilen ipuçları olmayabilir.

Ayrıca okuldaki testler bir çocuk için okumanın ne kadar yavaş ve zor olduğunu saptayamaz ya da bir çocuk okuduğunu hatırlayamaz ve kelimeleri çözmek için uzun bir süreye ihtiyaç duyabilir.

Nasıl çalışır: Çocuğunuzun paragrafı yüksek sesle okur ve sonra okuduğu paragrafla ilgili çoktan seçmeli ya da açık uçlu soruları cevaplandırır. Bazı testlerde, çocuklar paragrafa geri dönebilir, bazılarında ise dönmesine izin verilmez.

Hızlı İsimlendirmeyi Değerlendiren Disleksi Testi

Örnek: Hızlı Otomatikleştirilmiş İsimlendirme Testi

Benzer İçerikli Testler: NEPSY-II Hızlı İsimlendirme alt testi; WJ III Hızlı Resim İsimlendirme alt testi

Neyi ölçer: Çocuğunuzun bir sayfadaki yaygın sesleri, sayıları, nesneleri ve renkleri ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmektedir. Bu beceri akıcı okuma ile bağlantılıdır.

Neden önemlidir: Bir kağıttaki bir nesneyi, sembolü veya kelimeyi görebilme ve onu hızlıca isimlendirebilme bir çocuğun fonolojik bilgiyi hızlı ve otomatik olarak hatırlayabildiği anlamına gelir. Dislektik çocuklar tipik olarak bu yetenekten yoksundur. Bu zayıflık okuma, yazma ve konuşmayı etkileyebilir.

Nasıl Çalışır: Değerlendirici çeşitli nesneler içeren sıralı kartları çocuğunuza verir. Bazıları harfler yönüyle, bazıları resimler, sayılar ya da yaygın nesnelerin resimleriyle farklı olan kartlar vardır.

Çocuğunuz yapabildiği en hızlı şekilde üst karttan başlayarak ve sıra sıra giderek bu nesneleri isimlendirir . Değerlendirici ne kadar sürdüğünü kaydeder (ve ne kadar doğru). Daha küçük çocuklara sadece resim ve renkler gösterilir.

Disleksi Testinden Sonra Ne olur?

Değerlendirici bütün testlerin sonuçlarına birlikte bakacaktır. Ayrıca zeka testleri gibi diğer test türlerine de bakabilir.

Sonuçları almak bir kaç hafta sürebilir. Değerlendirici bütün bilgileri bir araya getirecek ve bir rapor yazacaktır.

Test sonuçları çocuğunuzun disleksi olduğunu gösterirse, ona yardım etmeniz için takip etmeniz gereken bazı adımlar var. Disleksi olan çocuğa uygun olan yerleştirme ve etkinlikleri türlerini araştırın. Çocuğunuzun disleksi rahatsızlığı hakkında öğretmenle konuşarak öneriler alın.

Anahtar Düşünceler

  • Çözümleme, fonolojik farkındalık ve okuduğu anlama gibi okumaya ilişkin becerileri içeren disleksi için test yaptırın.
  • Değerlendiriciler çocuğunuzun okumayla ilgili özellikle zorlandığı yerleri tanılamak için bütün test sonuçlarını değerlendirirler.
  • Test sonuçları çocuğunuzun disleksi olduğunu ortaya koyarsa, disleksi okullarına/etkinliklerine yönlendirilebilir.

DİSLEKSİ KONUSUNDA KAYNAK KİTAP

Disleksi Defteri : ÖÖG ( Disleksi,Disgrafi,Diskalkuli) ve DEHB tanılı öğrenciler için özel olarak üretilmiştir. Satın almak için TIKLAYINIZ

DİKKAT EKSİKLİĞİ ANNE BABA ÖĞRETMEN EL KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ

YA ÇOCUĞUNUZ ÜSTÜN ZEKALIYSA?

ONLİNE TESTİMİZLE ÇOCUĞUNUZUN ZEKA POTANSİYELİNİ KEŞFEDELİM.

www.zekatesti.com.tr

ZEKA GELİŞTİREN KİTAPLAR İÇİN TIKLAYIN

ZEKA GELİŞTİREN ZEKA OYUNLARI İÇİN TIKLAYIN

Play attention 1996 yılından beri Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Sorunu olan çocuk yada yetişkinlere yardımcı olmaktadır. Play attention hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için aşağıdaki videoyu yada ana sayfadaki videoları izleyebilir bilgi edinebilirsiniz. www.playattention.com.tr  FACEBOOK YORUMLARI