Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm

Play Attention Eğlenceli Odak Öğrenme Merkezinden (new York ) Alınan Veriler

PROGRAM ALTYAPISI
Temmuz 2004 yılında ilk öğrencimize başlamamızdan 6 ay sonra FTF, programlarının verimliliğini belirlemek amacıyla DEHB için BASC Monitor adında ulusal çapta standardizasyonu yapılmış değerlendirme ölçeği kullanmaya başladı. DEHB için BASC Monitor ölçeğinde Aileler (46 madde) ve Öğretmenler (47 madde) için maddeler bulunmaktadır. Bu değerlendirme ölçekleri, DEHB tedavisi alan çocukların “devam eden sonuçlarını” izlemek amacıyla özel olarak geliştirilmiştir. BASC puanlandıktan sonra maddeler 4 kategoriye ayrılır:
• DİKKAT PROBLEMLERİ
• HİPERAKTİVİTE
• İÇE YÖNELİM PROBLEMLERİ
• UYUM BECERİLERİ
Bizim amacımız, bu formları FTF öğrencilerinin hem ailelerinin hem de öğretmenlerinin aylık düzenli olarak doldurmalarını sağlamaktı. İlk değerlendirme formlarını 6 ay önce FTF programlarına başlamış çocukların ailelerinden aldık. Ondan sonra her aile çocukları programa başlar başlamaz ilk BASC formlarını doldurdu. Maalesef, yaz tatili olduğundan dolayı öğretmen değerlendirme formları aile formlarıyla aynı zamanda alınamamıştır. Öğretmen formları Ekim 2004 tarihinde toplanmaya başlamıştır.
AİLE VERİLERİ
Ailelere göre, öğrencilerin %98,6’sı DEHB için BASC Monitor Aile ölçeğinin kategorilerinden en az birinde olumlu değişimler olmuştur.
DİKKAT PROBLEMLERİ
• İlk ve en son değerlendirme formları arasında sadece 28 seans ortalamasıyla 10 seanstan daha fazla devam eden 60 öğrencinin %85’nin dikkat problemleri azalmıştır.
• 25 seans ortalamasıyla 72 öğrenciden %84,7’sinin dikkat problemleri azalmıştır.
• Dikkati gelişenlerin (61’de 34) %55,7’si şuan normal aralıkta (t-puanları 60 altı ve 40 üstüdür) bulunurken geriye kalan öğrencilerin de %29’u normal aralığa çok yakın (t-puanları= 60-62) durumdadır.
• Öğrencilerin %29,2’si (72’de 21) en az bir standart sapma ilerleme sağladı.(t-puanları 10 veya daha fazla puan ilerlemesi). Geri kalan FTF öğrencilerinin %27’si (14) ise çok yakın (t-puanları 7-9 puan ilerlemesi) durumdadır.
• DEHB için BASC Monitor el kitabına göre dikkati gelişenlerin %34,2’si istatistiksel olarak anlamlı gelişme göstermiştir.
HİPERAKTİVİTE
• İlk ve en son değerlendirme arasındaki 25 seans ortalaması ile tüm FTF öğrencilerinin %76,4’ünün hiperaktiviteleri azalmıştır.
• Tüm öğrencilerin %63,9’u (72’den 46’sı) şuan normal aralıkta bulunmaktadır. Ekstra %7’si de çok yakın (t puanları= 60-62) durumdadır.
• Öğrencilerin %31,9’u (72’de 23) en az bir standart sapma ilerleme sağladı. Öğrencilerin %30,6’sı ise çok yakın durumdadır.
• DEHB için BASC Monitor el kitabına göre hiperaktivitesinde iyileşme görülen FTF öğrencilerinin %25’i istatistiksel olarak anlamlı gelişme gösterdiği kabul edilmiştir.
İÇE YÖNELİM PROBLEMLER
• İlk ve en son değerlendirme arasındaki 25 seans ortalaması tüm FTF öğrencilerinin %75’inin ile içe yönelim problemleri azalmıştır.
• Tüm öğrencilerin %87,5’i (72’den 63’ü) şuan normal aralıkta bulunmaktadır. 4 öğrenci ise çok yakın durumdadır.
• Öğrencilerin %30,6’sı (72’de 22) en az bir standart sapma ilerleme sağladı. Öğrencilerin %20,8’i (15 öğrenci) ise çok yakın durumdadır.

2004-2006 YILLARINDA TANIYLA İLGİLİ SONUÇLAR
DEHB

72 öğrencinin 71’i DEHB tanısı almış veya kriterleri karşılamaktaydı.
Ortalama bir öğrencinin 25 seansı vardır.
• %85.9’nun dikkat problemleri azaldı
• %77.5’nin hiperaktivitesi azaldı
• %76.1’nin içe yönelim problemleri azaldı
• %49.3’nin uyum becerileri arttı.
SAF DEHB (herhangi bir komorbitide tanısı olmayan)
72 FTF öğrencisinin 23’ü DEHB tanısı almış fakat bununla birlikte herhangi bir başka psikiyatrik rahatsızlık tanısı almamıştır: Ortalama bir öğrencinin 20 seansı vardır.
• %82.6’nin dikkat problemleri azaldı
• %73.9’nun hiperaktivitesi azaldı
• %65.2’nin içe yönelim problemleri azaldı
• %34.8’nin uyum becerileri arttı.
Play Attention, öğrenme becerilerini geliştirmek için pozitif ve güçlendirici bir deneyim olduğunu ispatladı. – Dr. Smith Goodrum, Klinik Psikolog
DEHB ve KGB(karşıt gelme bozukluğu)
72 öğrencinin 23’ü DEHB ve KGB tanısı almış veya kriterlerini karşılamaktaydı. Ortalama bir öğrencinin 28 seansı vardır.
• %82.3’nün dikkat problemleri azaldı
• %82.3’nün hiperaktivitesi azaldı
• %87.0’nın içe yönelim problemleri azaldı
• %43.5’nin uyum becerileri arttı.
DEHB ve KAYGI BOZUKLUĞU
72 öğrencinin 41’i DEHB tanısı almış ve Kaygı Bozukluğuna sahip olma kriterlerini de karşılamaktaydı. Ortalama bir öğrencinin 26 seansı vardır.
• %85.4’nin dikkat problemleri azaldı
• %78.0’nin hiperaktivitesi azaldı
• %85.4’nün içe yönelim problemleri azaldı
• %56.1’nin uyum becerileri arttı.
DEHB, KGB ve KAYGI BOZUKLUĞU
72 öğrencinin 20’si DEHB tanısı almış ve Karşıt Gelme Bozukluğu ile Kaygı Bozukluğuna sahip olma kriterlerini karşılamaktaydı. Ortalama bir öğrencinin 29 seansı vardır.
• %80.0’nin dikkat problemleri azaldı
• %85.0’nin hiperaktivitesi azaldı
• %90.0’nin içe yönelim problemleri azaldı
• %40.0’nın uyum becerileri arttı.
OTİZM/SPEKTRUM BOZUKLUĞU (YGB)
72 öğrencinin 8’i Otizm Spektrum veya Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanısı almıştı. Ortalama bir öğrencinin 30 seansı vardır.
• %100’nün dikkat problemleri azaldı
• %62.5’nin hiperaktivitesi azaldı
• %62.5’nin içe yönelim problemleri azaldı
• %12.5’nin uyum becerileri arttı.
YAŞA GÖRE SONUÇLAR
6 YAŞ
Öğrencilerin dokuzu FTF’ ye 6 yaşında başladılar. Çocuklar ortalama 24 seans yaptıktan sonra ailelerin BASC DEHB Monitor ilk ve en son değerlendirme sonuçlarına göre:
• Dokuzda yedisinin dikkat problemleri azaldı
• Dokuzda yedisinin hiperaktivitesi azaldı
• Dokuzda yedisinin içe yönelim problemleri azaldı
• Dokuzda üçünü uyum becerileri arttı.
“Play Attention, çocukların kendi olumlu ve olumsuz alışkanlıklarını anlayıp kontrol etmelerine yardımcı olan ilk davranış temelli bir sistemdir.” Dr. Jean Guertin, Eğitim Psikologu
7 YAŞ
Öğrencilerin on biri FTF’ ye 7 yaşında başladı. Çocuklar ortalama 37 seans yaptıktan sonra ailelerin BASC DEHB Monitor ilk ve en son değerlendirme sonuçlarına göre:
• On bir öğrencinin dokuzunun dikkat problemleri azaldı
• On bir öğrencinin dokuzunun hiperaktivitesi azaldı
• On bir öğrencinin onunun içe yönelim problemleri azaldı
• On bir öğrencinin dördünün uyum becerileri arttı.
8 YAŞ
Öğrencilerin onu FTF’ ye 8 yaşında başladı. Çocuklar ortalama 22 seans yaptıktan sonra ailelerin BASC DEHB Monitor ilk ve en son değerlendirme sonuçlarına göre:
• On öğrenciden dokuzunun dikkat problemleri azaldı
• On öğrenciden dokuzunun hiperaktivitesi azaldı
• On öğrenciden hepsinin içe yönelim problemleri azaldı
• On öğrenciden beşinin uyum becerileri arttı.
9 YAŞ
Öğrencilerin on dördü FTF’ ye 9 yaşında başladı. Çocuklar ortalama 23 seans yaptıktan sonra ailelerin BASC DEHB Monitor ilk ve en son değerlendirme sonuçlarına göre:
• Ön dört öğrenciden onunun dikkat problemleri azaldı
• Ön dört öğrenciden dokuzunun hiperaktivitesi azaldı
• Ön dört öğrenciden yedisinin içe yönelim problemleri azaldı
• Ön dört öğrenciden altısının uyum becerileri arttı.
10 YAŞ
Öğrencilerin on biri FTF’ ye 10 yaşında başladı. Çocuklar ortalama 29 seans yaptıktan sonra ailelerin BASC DEHB Monitor ilk ve en son değerlendirme sonuçlarına göre:
• On bir öğrenciden onunun dikkat problemleri azaldı
• On bir öğrenciden dokuzunun hiperaktivitesi azaldı
• On bir öğrenciden dokuzunun içe yönelim problemleri azaldı
• On bir öğrenciden altısının uyum becerileri arttı.
11 YAŞ
Öğrencilerin beşi FTF’ ye 11 yaşında başladı. Çocuklar ortalama 14 seans yaptıktan sonra ailelerin BASC DEHB Monitor ilk ve en son değerlendirme sonuçlarına göre:
• Beş öğrencinin hepsinin dikkat problemleri azaldı
• Beş öğrenciden üçünün hiperaktivitesi azaldı
• Beş öğrenciden ikisinin içe yönelim problemleri azaldı
• Beş öğrenciden üçünün uyum becerileri arttı.
12 YAŞ
Öğrencilerin dördü FTF’ ye 12 yaşında başladı. Çocuklar ortalama 26 seans yaptıktan sonra ailelerin BASC DEHB Monitor ilk ve en son değerlendirme sonuçlarına göre:
• Dört öğrencinin hepsinin dikkat problemleri azaldı
• Bu öğrencilerden ikisinin hiperaktivitesi azaldı
• Bu öğrencilerden üçünün içe yönelim problemleri azaldı
• Bu öğrencilerden ikisinin uyum becerileri arttı.
13 YAŞ
Öğrencilerin yedisi FTF’ ye 13 yaşında başladı. Çocuklar ortalama 17 seans yaptıktan sonra ailelerin BASC DEHB Monitor ilk ve en son değerlendirme sonuçlarına göre:
• Yedi öğrencinin altısının dikkat problemleri azaldı
• Yedi öğrencinin altısının hiperaktivitesi azaldı
• Yedi öğrencinin beşinin içe yönelim problemleri azaldı
• Yedi öğrencinin beşini uyum becerileri arttı.
15 YAŞ
Bir kız öğrenci tüm alanlarda gelişme gösterdi. Ve son derece iyi yapıyor. Ve şuan tüm ilaçları attı…
“16 yıldan fazla süredir DEHB’li sayısız yetişkin ve çocukla çalıştım ve şuanda da “Psychology Today Magazine” dergisinde resmi DEHB blog yazarı olarak hizmet etmekteyim. Play Attention, benim uygulamalarımda devrim yarattı. Bu dikkat eğitim sistemi, dikkati artırmak ve dürtüselliği azaltmak için danışanlarımı güçlendirmeme yardımcı oldu.. Hatta daha fazlasını yaptı
Şimdi, sadece semptomların idare edilmesine yardımcı olmuyorum aynı zamanda problemi tedavi edebiliyorum. Bununla birlikte hem danışanlarıma hem de ailelerine sayısal sonuçlar verebiliyorum. Onlar, gerçek zamanlı ilerlemelerini görebiliyor ve veri grafikleriyle nerde başlayıp zaman içinde nereye geldiklerini takip edebiliyor.
Bu değişimleri bilmek yaşam boyu paha biçilmezdir”
-Dr. Shane Perrault, Dünün DEHB danışanı, Bugünün DEHB uzmanı, Psikolog  FACEBOOK YORUMLARI