Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm

Nöro Geribildirim

Play Attention ve Nörogeribildirim

Harry Potter ve Star Wars’taki Luke Skywalker gibi nesneleri zihninizle hareket ettirdiğinizi düşünün. Play Attention’la zihniniz bir oyun kumandası veya bilgisayar faresine dönüşürken, size gerekli beceri ve davranışları öğreten bilgisayar oyunları öğrenirsiniz. Eğlenceli oyunlarımız, önemli becerileri öğrenmeyi kolaylaştırır. Haftada 2-3 defa 35-45 dakikalık oturumlarla kalıcı gelişmeler kazanılabilir.

Play Attention, basit, kolay ve son derece etkili olan bir nörogeribildirim ürünüdür. Muhtemelen bizi, Good Morning America, NBC News, Woman’s World programlarında ve daha birçok medya programında görmüşsünüzdür.

Play Attention’ın gelişmiş geribildirim teknolojisi, bizi dikkat eğitimi alanında öncü yapmıştır. Play Attention, sadece ABD’de 1000’den fazla okulda kullanılıyor. Ayrıca dünya çapında binlerce ev, okul ve danışmanlık merkezlerinde kullanılmaktadır.

Nörogeribildirim Nedir?

Beynimiz milyarlarca hücreden oluşmaktadır. Hücrelerin hiçbiri tek başına bir şey yapamaz bu yüzden hücreler birbirleriyle iletişim sağlayarak ağlar kurar. Bu ağlar İnternet ağlarına benzemektedir, iletişim bir kısım kablolar üzerinden yapılır. Beyindeki kablolar, internet kablolarının aksine beyin hücrelerinden oluşmaktadır. İnternette olduğu gibi, beyin hücreleri, ağlar arası bilgi taşımak için küçük elektrik akımları kullanır.

Milyarlarca hücrenin aynı anda elektrik akımları oluşturması, radyo dalgalarına benzer dalgaların oluşmasına sebep olur. Nörogeribildirim, beyin dalgaları olarak ifade edilen bu elektriksel aktiviteyi ölçmek için elektroensefalograf (EEG) kullanır. Beyin dalgası bilgileri, bilgilerin grafik ya da video oyunu olarak gösterildiği bir ekrana gönderilir ve kullanıcıya beynindeki aktivite hakkında geribildirim verilir yani nöro geribildirim verilir.

Geribildirim kolay anlaşılır bir şeydir. Öğretmenlerimizden ve ebeveynlerimizden bir şeyi doğru yaptığımızda “Aferin” alırız. Bir yürüyüş bandına çıktığımızda, parmağımıza bir kablo takarak ekranda kalp ritmimizi görebiliriz. Bu bize geribildirim verir. Mesela kalp atışımız düşükse daha hızlı yürümemizi belirtir. Beynimizden geribildirim aldığımızda buna ‘nöro’ ya da ‘Beyin’ temelli geribildirim diyoruz.

Nörogeribildirim göstergeleri size ne zaman odaklandığınızı söyleyebilir. Ayrıca ne zaman yeterince dikkatinizi vermediğinizi de söyleyebilir.

Play Attention, EEG ve Nörogeribildirim

Klinik EEG’nin aksine, Play Attention, klinik olmayan ve EEG gibi değiştirilemeyen bir beyin enerjisi monitörü kullanır. BodyWave adı verilen kol cihazına yerleştirilmiş devrim niteliğinde bir beyin dalgası monitörü kullanıyoruz. Kol cihazı, dikkati ve bilişsel işlemleri belirten beyin sinyallerini izler. Herhangi bir jel veya başka bir şey gerektirmez.

Tipik bir klinik nörogeribildirim oturumunda, iletken jel kullanılarak kafaya yapıştırılan elektrotlar vardır. EEG’ye bağlı bu elektrot kabloları beyin sinyallerini okur.

Play Attention’nin Eğitimsel Temelleri ve Nörogeribildirim Teorisi

Nörogeribildirim teorisi, insan beyninin düzenli beyin dalgaları örüntülerine sahip olduğunu varsayar. Nörogeribildirim uzmanları, düzenli olmayan beyin dalgalarının DEHB, otizim vb. gibi sorunlara sebep olduğunu iddia ederler. Bir nörogeribildirim uzmanı, düzenli beyin dalgası örüntülerine sahip olmayan hastasının beyin dalgalarını düzenlemeye çalışır ve böylece sorunun ortadan kalkacağına inanır. Maalesef bu teori çok basitçedir.
Birincisi, gerçekte tipik bir beyin nasıl olmalı bunu bilmiyoruz. İnsan beyninde bulunan kişililik özellikleri ve bilişsel farklılıkları içeren karmaşayı anlamak için milyonlarca beyin taraması gerekmektedir. Şimdiye kadar, milyonlarca olmasa da ‘normal’in ne olduğunu söylemeye yetecek binlerce beyin taraması veritabanına sahibiz.

İkinci olarak, DEHB gibi sorunlarda bulunan farkların sorunun sebebi mi yoksa etkisi mi olduğunu tam olarak bilmiyoruz.

Play Attention, öğrencinin dikkatini görmek için beyin sinyallerini okusa da buradaki asıl amaç değişen beyin dalgalarını görmek değildir. Gözlemlenebilir, performans odaklı sonuçlar, asıl başarmak istediğimiz şeydir. Yani, beyin dalgalarındaki değişimlerle uğraşmak yerine, size ödevinizi bitirmeyi, sosyal olarak gelişmeyi ve organize olmayı, çoklu yönergeleri takip etmeyi ve daha fazlasını öğretiyoruz. Bu sonuçlar, evde, okulda ve işte başarı için son derece önemlidir.

DEHB gibi öğrenme sorunları olan insanların genelde sorunları sadece dikkat azlığı değildir. Genelde, hatırlamaları iyi değildir(kısa süreli hafıza), dikkat dağıtıcıları önemsememeyi başaramazlar(görsel ve işitsel ayırt etme), görevleri bitiremezler(görev zamanı), çok basamaklı yönergeleri takip edemezler(işitsel sıralama), iyi davranamazlar ve daha fazlası. Bunlar öğrenilmesi gereken becerileridir. Play Attention, bunları öğretir.

Birçok nörogeribildirim uzmanı, nörogeribildirim tedavisiyle bu becerilerin öğretilebileceğini savunur. Sağduyu bize, bu becerilerin beyin dalgaları yoluyla beynimize girip yerleşmeyeceğini söyler. Bu beceriler öğrenilmek zorundadır. Yani geribildirim dikkati geliştirebilir ancak işaret edilmesi gereken başka meseleler göz ardı edilmiş olur. Uzmanların sunduğu bu basit yaklaşımlar, nörogeribildirim endüstrisini sınırlı kılmıştır. 40 yıllık geçmişine rağmen ABD’de sadece 6000 civarında nörogeribildirim uzmanı vardır.

Play Attention Eğitimi ve Nörogeribildirim Eğitimi

Size çocuğunuzla evde çalışmayı öğretiyoruz. Eğer bir uzmansanız, danışanınızla çalışmayı öğretebiliriz. Uzmanlarımız, sizin Play Attention’ı doğru kullandığınızdan emin olmak için telefonda 2 saate yakın eğitim vermektedir. İsteğiniz doğrultusunda verilerinizi bile analiz edebiliriz.
Play Attention, öğrenme becerilerini vurgulamak için öğrencinin dikkatini kullanır. Ev ödevlerini ve ofis görevlerini bitirmeyi bile çalışıyoruz. Koç olarak siz, öğrencinize eğlenceli ve ödüllü bir şekilde davranışsal ve bilişsel hedefler koyuyorsunuz. Koç, ayrıca, öğrenilen becerilerin transferi ve genelleştirilmesini de sağlıyor. Merak etmeyin, biz her basamakta size yardım edeceğiz.
Klinik nörogeribildirimde, öğrenci bilgisayardan ve EEG’den aldığı geribildirimle beyin dalgalarını kontrol etmeyi öğrenir. Eğer öğrenci doğru bir beyin dalgası örüntüsü oluşturursa, bilgisayar görsel ya da işitsel pekiştireç verir. Eğer öğrenci doğru beyin dalgası örüntüsünden saparsa bilgisayar doğru beyin dalgasını bulması için komut verir. Amaç, deneme-yanılma yoluyla öğrenciye odaklanmayı öğretmektir. Bu alıştırmanın tekrar edilmesi, beyin dalgalarını “normal” kabul edilen şekle getirdiği düşünülmektedir. Kalıcı değişimler için çok uzun oturumlar gerekmektedir. Sistematik ve tutarlı alıştırmalarla, seviye seviye daha uzun süreler için odaklanmayla ilgili beyin dalgası örüntüleri sağlanabilir.

Bahsedilen klinik yaklaşımın olumsuz yanı kullanımının zorluğu ve masrafıdır. Klinik EEG cihazı, karmaşık, pahalı ve beyin dalgası örüntülerini değiştirmeye yöneliktir. Beyin dalgalarındaki değişimin, odaklanmayla ilgili becerileri de geliştirdiği düşünülmektedir. Genelde, öğrenciler koçtan bağımsız olarak çalışırlar ve davranışsal rehberlik almazlar. Bu dezavantajlarla birlikte eğitimsel metodolojinin eksikliği ve öğrenilen becerinin günlük hayata transferi ve genelleştirilmesindeki eksiklikler, klinik nörogeribildirimin uzmanlarca kabulunu zorlaştırmış ve alanda sert eleştirilere maruz kalmıştır.

Play Attention, 1996’dan beri kullanılmaktadır. Eğlenceli ve kolay olduğu için halen binlerce evde ve Amerika'da 1000’den fazla okulda ve danışmanlık merkezinde kullanılmaktadır. Dikkat eğitimi, öğrenme becerileri ve davranış şekillendirme kombinasyonuyla patent almıştır ve dikkat eğitimi endüstrisinde liderdir. Play Attention’ın eğitsel ve teknik desteği ile mükemmel eğitimiyle ailelere ve uzmanlara başarılı olmaları için gerekli araçları sunar. Desteğimiz ve eğitimimiz, okulda ve iş yerinde çok iyi uygulama imkanı sağlar(transfer ve genelleştirme).


FACEBOOK YORUMLARI